הרצאות מוקלטות 

קורס "כימיה פיסיקלית לביולוגים" (69123)

מרצה: אשר, מיכה
שנה: 1994

אין הספרייה אחראית לתוכן הסרטים או לאיכותם.
הסרטונים ניתנים לצפייה על ידי משתמשי האוניברסיטה העברית בלבד (על ידי זיהוי כתובת IP).
(צפייה מהבית באמצעות VPN-client)
 
   
 

[מפת האתר]    [דף הבית]    [כרטיס קורא]    [צור קשר]    [האוניברסיטה העברית]
 
     
Copyrights © 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.
Last Updated 26/07/2017