שירותי השאלה


סטודנטים, סגל ועובדים מהפקולטה למדעי הטבע זכאים לשאול 10 ספרי לימוד ו-20 ספרי עיון בו זמנית.
חברי קהילת האוניברסיטה העברית זכאים לשאול 2 ספרי לימוד ו- 6 ספרי עיון בו זמנית.
קוראי חוץ זכאים לשאול 4 ספרי עיון בו זמנית.

פתיחת כרטיס קורא

הזכאים מתבקשים לגשת לדלפק ההשאלה ולהציג את אחד המסמכים הבאים:
 • » כרטיס סטודנט מעודכן
 • » קבלה על תשלום שכר לימוד
 • » טופס לימודים
 • » אישור מהמחלקה
 • » כרטיס עובד של האוניברסיטה העברית
 • » תלוש שכר של האוניברסיטה העברית
 • » אישור מנוי ארעי
 • » כרטיס אורח
עדכון פרטים אישיים ייעשה בנוכחות הקורא בלבד.

תקופת ההשאלה

 • » פריטים המסומנים "לא להשאלה" (non-circ) ניתנים לעיון בספרייה בלבד.
 • » ספרי לימוד ניתנים להשאלה לשלושה ימים.
 • » ספרי עיון ניתנים להשאלה לשבוע
 • » מודמים לסטודנטים היוצאים למילואים בהצגת צו גיוס.
 • » iPads ניתנים להשאלה לשבוע לסטודנטים מהפקולטה למדעי הטבע.
 • » מחשבים ניידים ניתנים להשאלה לשלוש שעות בתוך הספרייה.
 • » מחשבונים ניתנים להשאלה ליום אחד בתוך הספרייה.
 • » מילונים אלקטרוניים ניתנים להשאלה ליום אחד.
 • » ציוד היקפי (אוזניות, עכברים, מקלדות, מתאמים) ניתנים להשאלה בתוך הספרייה.

הארכת ספרים

כל קורא אחראי להחזיר בזמן את הספרים שהשאיל. יש לבדוק את מועד החזרת הספר ב"כרטיס הקורא".
הספרייה מאריכה את כל ההשאלות אוטומטית. אם יש להחזיר את הספר תשלח הודעה לחשבון הדואר האוניברסיטאי בלבד (@mail.huji.ac.il).
איחור בהחזרת הספר, מעבר לתאריך המצוין בהודעה, גורר קנס של 10 ש"ח ליום.

החזרת ספרים

את הספרים יש לשים בתיבת ההחזרות בדלפק ההשאלה.
בשעות שבהן הספרייה סגורה ניתן לשים את הספרים בתיבת החזרות שליד דלת הכניסה.
ספרי לימוד יש להחזיר עד השעה 17:00 אחר הצהריים.

הזמנת ספרים

הזמנת ספרים ניתן לבצע באמצעות הקטלוג. הודעה על הגעת הספר לספרייה תשלח לתיבת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הקורא.
ספר לימוד שמגיע לספרייה יחכה עבור המזמין בדלפק ההשאלה יום אחד. ספרי עיון יחכו בדלפק שבוע.
 
   
 

[מפת האתר]    [דף הבית]    [כרטיס קורא]    [צור קשר]    [האוניברסיטה העברית]
 
     
Copyrights © 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.
Last Updated 06/08/2017