מפת    
     הספרייה    
     מדריך    
     התמצאות בספרייה
    

מפת בניין הספרייה

קומה 2
(אולם קריאה שקט)

כתבי עת:
   כתבי עת
מחלקת שירותים טכניים
 

קומה 1
(אולם קריאה)

חדרי למידה בקבוצות
מדפסות ומכונות צילום
אוסף יעץ:
   מדריכים, אנציקלופדיות, ביבליוגרפיות וסדרות
תצוגה של כתבי עת וספרים חדשים
עמדות צפייה במחברות סרוקות
אזור למידה שקט ליד אוסף היעץ

קומת כניסה

דלפק השאלה
הנהלה
השאלה בין-ספרייתית

קומה 1-
מרכז מידע ספרייתי

מחלקת הדרכה
חדרי למידה בקבוצות
חדר אתנחתא
כיתת מחשבים
סורקים, מדפסות ומכונות צילום
קפה בגינה

קומה 1A-

ספרים:
   ספרי לימוד
   עבודות מוסמך ודוקטורט
   ספרי מחקר
   מילונים

קומה 1B- לובין
(אולם קריאה)

אזור למידה (בתקופת בחינות אזור למידה שקט)
מדפסת ומכונת צילום

קומה 2-

כתבי עת:
   כתבי עת באותיות קיריליות
   כתבי עת כרוכים נבחרים
 
   
 

[מפת האתר]    [דף הבית]    [כרטיס קורא]    [צור קשר]    [האוניברסיטה העברית]
 
     
Copyrights © 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.
Last Updated 03/05/2018